Zapytaj o współpracę

Wiadomość została wysłana

Zapraszam do współpracy szkoły podstawowe 

i ponadpodstawe, szkoły  

i kluby sportowe oraz inne zainteresowane instytucje i programy