top of page
Przyjazny krąg

PSYCHOEDUKACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Psychoedukacja realizowana jest u nas w trzech formach:
spotkań indywidualnych, warsztatów i szkółki psychoedukacyjnej.


Spotkania indywidualne z dzieckiem dostosowane są indywidualnie do jego problemów i deficytów, problemów emocjonalnych, społecznych, dotyczących choroby, niepełnosprawności, czy i innych. Ilość i częstotliwość spotkań są dostosowane do potrzeb i chęci pacjenta oraz jego rodzica. Ta forma pomocy może być realizowana w formie stacjonarnej w gabinecie lub on-line.


Warsztaty psychoedukacyjne to spotkania 2-dniowe weekendowe o charakterze stacjonarnym, na których realizowane są treści mające zwiększać samoświadomość dzieci i młodzieży, poszerzać ich inteligencję emocjonalną oraz społeczną (rozpoznawanie, interpretowanie i kontrola emocji oraz umiejętność wchodzenia i podtrzymywania zdrowych relacji interpersonalnych).


Szkółka psychoedukacyjna to cykl spotkań cotygodniowych, trwających od września do czerwca (równolegle ze szkołą). Treść zajęć jest podobna do warsztatów psychoedukacyjnych z tą różnicą, że możliwe jest rozwinięcie zaplanowanej tematyki lub poszerzenie treści o treści ważne dla uczestników spotkań, z dostosowaniem do ich potrzeb rozwojowych.

Szczegóły i terminy warsztatów oraz szkółki psychoedukacyjnej można znaleźć w zakładce Aktualności lub mailowo w zakładce Kontakt

Psychoedukacja dla dzieci i młodzieży: Service
bottom of page