Terapia lęku, z której pacjenci mogą skorzystać w moim gabinecie jest autorską metodą, która w szybki, skuteczny i przyjemny sposób pomaga w redukcji lęku społecznego, przestrzennego, panicznego i fobicznego. Jest to połączenie technik poznawczo-behawioralnych, hipnozy, metod relaksacji, medytacji i sugestii, czasami połączonych z treningiem Neurofeedback rozpoczętych i zakończonych diagnozą EEG, których połączenie sprawia, że nawet najcięższe zaburzenia lękowe można w łatwy sposób leczyć. Pacjent na sesjach Terapii lęku uczy się narzędzi i metod, które później może wykorzystać, aby samemu radzić sobie z problemem. Unika w ten sposób uzależnienia od terapeuty, a spotkania stają się nie tylko terapią ale i nauką bycia własnym terapeutą, tak aby nie potrzebować już specjalisty.

Do kogo kierowana jest Terapia lęku?

Zarówno do dzieci (od 14 r.ż) jak i dorosłych oraz osób starszych, które zmagają się w życiu z lękiem, który na co dzień uniemożliwia im normalne i spokojne funkcjonowanie, podejmowanie decyzji, harmonijny rozwój społeczny czy realizację mniejszych lub większych celów. Terapia jest przeprowadzana zawsze w bezpiecznych i niezagrażających warunkach, niekiedy specjalnie dostosowywanych do komfort psychicznego pacjenta.  Połączenie metod hipnozy i medytacji sprawia, że desensytyzacja nie jest tak stresująca jak przy typowej terapii behawioralnej lęku. Dzięki temu pacjenci wychodzą z gabinetu uśmiechnięci i spokojni, z nadzieją na lepsze jutro.