Zespół po-COVDowy to zespół problemów psychologiczno-neurologicznych występujący u dzieci, młodzieży, dorosłych jak i seniorów. Dzieci najczęściej odczuwają go jako silne pogorszenie nastroju, brak motywacji do nauki, poczucie samotności i odosobnienia, obniżenie jakości relacji społecznych. Pandemia i poczucie zagrożenia zdrowia i życia swojego i bliskich niekiedy uaktywnia lub zwiększa już istniejące problemy emocjonalne u nastolatków i ludzi młodych.

U osób dorosłych, wchodzących w dorosłość oraz seniorów Zespół po-COVIDowy może objawiać się w formie zaburzeń takich jak: lęk, stany depresyjne, zaburzenie procesów poznawczych, w tym głównie pamięci i koncentracji uwagi, szybkie męczenie się umysłowe, mgła mózgowa, zaburzenia cyklu snu, które to spowodowane są ... przechorowaniem infekcji wirusa SARS-CoV-2, które w niektórych przypadkach jest tak ciężkie, że prowadzi do wystąpienia stresu pourazowego (PTSD). Ponadto stan zagrożenia życia, który przeżywało wiele osób, dotyka naszego poczucia kontroli, sprawczości i bezpieczeństwa, czyli jednych z najważniejszych wartości ludzkich.

Terapia Zespołu po-COVIDowego to wielopłaszczyznowe działania terapeutyczno-neuropsychologiczne, które są indywidualnie dostosowane do pacjenta i jego problemów. Kompatybilność tych działań jak i holistyczne podejście do człowieka przyspiesza rekonwalescencję i powrót do funkcjonowania sprzed choroby. Narzędzia terapeutyczne stosowane w Terapii Zespołu po-COVIDowego odbudowują funkcje ciała jak i umysłu, a integracja metod psychoterapeutycznych i neuropsychologicznych pozwala na całkowity powrót do zdrowia. Do metod terapeutycznych zalicza się m.in: trening Biofeedback, psychoterapię poznawczą, metody i techniki medytacyjne i relaksacyjne.