Innymi słowy mówiąc praca z Cieniem. Według Carla Gustava Junga, psychiatry i psychologa, twórcy psychologii głębi, Cień to "ciemna strona" naszej osobowości. Posiada ją każdy człowiek. Są to wszystkie nasze cechy, które sprawiają, że nasze życie nie wygląda tak jakbyśmy chcieli. Niektórzy uznają je za wady, inni nie są nawet ich świadomi. W każdym razie jest to zbiór cech, kompleksów, impulsów, które odrzucamy, wstydzimy się ich, uważamy je za nieodpowiednie. Jednak jest to część nas samych, która jest jednym z filarów naszego poczucia własnej wartości. Trudno jest zbudować adekwatne poczucie własnej wartości, jeśli odrzucamy lub nienawidzimy części siebie samych. W czasach Junga zjawisko Cienia była znane, a ludzie pracowali nad nim zmieniając siebie. Dzisiaj pojęcie to wraca coraz bardziej do obiegu, dzięki między innymi ludziom, którzy duży nacisk kładą na swój rozwój duchowy. Psychologia i psychoterapia może bardzo pomóc z uświadomieniem sobie własnego Cienia i na pewno znacznie ułatwia pracę z nim.