Image by Oksana Taran

COACHING SPORTOWY

Coaching sportowy to pomoc i doradztwo psychologiczne oraz coachingowe skierowane do sportowców i ich rodziców oraz trenerów. Obejmuje indywidualną lub grupową (zespołową, drużynową) pomoc i wsparcie w zakresie rozwoju osobistego, zwiększania efektywności w sporcie i podnoszenia wyników oraz osiągnięć zawodnika lub drużyny. Pomoc ta obejmuje również specjalistyczną interwencję psychoterapeutyczną w formie sesji indywidualnych oraz Neurofeedback.